Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
020TI/20TB Thông báo số 4204/Add.6 (Circular Letter No. 4204/Add.6) ngày 27/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyềnquốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19” 31/03/2020
Đăng kiểm viên xe cơ giới lưu hành và đăng kiểm viên vỏ tàu thủy 27/03/2020
019TI/20TB Hướng dẫn của Paris MOU về tác động của COVID-19 26/03/2020
018TI/20TB Văn bản số 880/ĐKVN-TB ngày 23/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra, đánh giá tàu trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do virus corona (COVID-19) 23/03/2020
017TI/20TB Hướng dẫn của Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về giải quyết các trường hợp do tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát 21/03/2020
Đăng kiểm viên và nhân viên văn phòng 18/03/2020
016TI/20TB Thông báo số 4204/Add.5 (Circular Letter No. 4204/Add.5) ngày 17/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên” 18/03/2020
Tuyển dụng đăng kiểm viên làm việc tại phòng Tàu sông, Tàu biển, Chất lượng xe cơ giới 18/03/2020
015TI/20TB Thông cáo báo chí của Tokyo MOU về việc ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19 12/03/2020
014TI/20TB Thông tin tóm tắt liên quan đến virus corona và hướng dẫn cho ngành vận tải biển. 12/03/2020
013TI/20TB Văn bản số 606/ĐKVN-QP ngày 27/02/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung của Bộ luật IBC và Phụ lục II Công ước MARPOL 09/03/2020
012TI/20TB Thông báo số 4204/Add.4 (Circular Letter No. 4204/Add.4) ngày 05/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn về vi rút Corona (COVID-19) đối với người khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe thuyền viên của Văn phòng Vận tải biển quốc tế(ICS) 07/03/2020
20CDNX/0089 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM mô tô Thanh Quân; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: FORZA 300; Mã Kiểu Loại: NSS300A ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,611 Lít/100km 06/03/2020
20CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH MTV xe điện ĐK Việt Nhật; Nhãn hiệu: DK ; Tên thương mại : --- ; Mã kiểu loại: ROMA SE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,865 l/100km 06/03/2020
011TI/20TB Thông báo số 4204/Add.3 (Circular Letter No. 4204/Add.3) ngày 02/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời ngày 24/02/2020 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) “Cân nhắc hoat động để quản lý các trường hợp/bùng phát COVID19 trên tàu” 05/03/2020
20CDNX/0088 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,109 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0087 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0086 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0085 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0084 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,528 Lít/100km 27/02/2020
20CDRX/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : CUB 50K ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,03 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0017 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : 50RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 0,97 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0016 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại : BOSSCITY ; Mã kiểu loại xe : BOSSCITY số loại : 50RS ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,05 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0083 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R3; Mã kiểu loại: YZF320-A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,62 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0082 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MT-15; Mã kiểu loại: MTN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,09 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0081 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã kiểu loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,02 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0080 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam SUZUKI; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: INTRUDER ABS ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0079 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,861 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0078 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0077 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020