Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
19CDRX/0012 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: CHALYS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,90 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0011 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SIRUS E3 S; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0010 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: VT RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0009 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SPECIAL CUP 82 R; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0008 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: CLASSIC V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0007 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: GREENS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0006 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: GREEN; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0005 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: SANDABOSS; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: BOSS C50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,55 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0004 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SIRUS RC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0003 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: HD RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0002 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: HD 81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 06/12/2019
4945/ĐKVN-VAQ Ban hành và triển khai thực hiện thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT. 02/12/2019
4944/ĐKVN-VAQ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và linh kiện sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 02/12/2019
19CDRX/0001 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH YAMAHA Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: JUPITER FI - 2VP4; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,55 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0003 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET SCRAMBLER; Mã kiểu loại: DC03; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,96 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0002 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T120 BLACK; Mã kiểu loại: DU01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,50 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0001 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: BREAKOUT 114; Mã kiểu loại: FXBRS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,6 l/100 km. 13/11/2019
4600/ĐKVN-VAQ Kiểm tra định kỳ dán nhãn năng lượng ô tô con chưa qua sử dụng. 11/11/2019
--- Danh sách cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được cấp chứng nhận theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 07/11/2019
4444/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện quy định dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 01/11/2019
031TI/19TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/10/2019 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/11/2019
PSC/2019 Danh sách tàu biển Việt nam bị lưu giữ năm 2019 22/10/2019
THSP/2019/36 Chương trình triệu hồi để gia cố ốp chắn bùn bánh xe trên các xe Audi Q5 bị ảnh hưởng sản xuất từ 07/2015 đến 12/2018. 15/10/2019
THSP/2019/35 Chương trình triệu hồi để kiểm tra/khắc phục hiện tượng thiếu lực xiết đai ốc lắp ống xả phía trước với nắp máy động cơ trên xe các SUBARU Forester bị ảnh hưởng sản xuất từ năm 2015 đến năm 2018. 04/10/2019
THSP/2019/33 Chiến dịch triệu hồi để kiểm tra và khắc phục khung bị lỗi trong quá trình sản xuất trên các xe FU150FI RAIDER do công ty TNHH Việt Nam Suzuki sản xuất, lắp ráp. 02/10/2019
THSP/2019/34 Chương trình triệu hồi xe Mitsubishi Xpander để thay thế bơm xăng cho các xe bị ảnh hưởng. 30/09/2019
030TI/19TB Nghị quyết MSC.471(101) về Tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp nổi tự do (EPIRB) hoạt động trên tần số 406 MHz. 13/09/2019
029TI/19TB Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị cứu sinh (LSA) liên quan đến mái chèo xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng cấp cứu có trang bị cơ cấu thao tác quay tay. 12/09/2019
028TI/19TB Nghị quyết MSC.461(101) sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật quốc tế về chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu năm 2011 (2011 ESP Code). 11/09/2019
027TI/19TB Văn bản số 3506/ĐKVN-CN ngày 09/09/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Quy định số 1257/2013 của Liên minh châu Âu về tái sinh tàu. 09/09/2019