Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
18233/TB-ĐKVN Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận - " Đánh giá viên nội bộ công ty (IA), cán bộ phụ trách duy trì hệ thống quản lý an toàn công ty (DPA), cán bộ an ninh công ty (CSO), cập nhật sỹ quan an ninh tàu biển (SSO) đã hoặc sắp hết hạn 5 năm hiệu lực của GCN theo quy định " 23/11/2020
15076/TB-ĐKVN Đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ: Đăng kiểm viên, Kiểm định viên, Đánh giá viên, Nhân viên nghiệp vụ, Nhân viên mới, Nhận thức ISO, Đánh giá viên trưởng & Các chuyên ngành khác phục vụ công tác đăng kiểm. 12/10/2020
1338/TB-ĐKVN V/v " Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và Cấp giấy chứng nhận : Đánh giá viên nội bộ Công ty (IA); Cán bộ duy trì hệ thống quản lý an toàn (DPA); Cán bộ an ninh Công ty (CSO), Cập nhật và cấp lại GCN -CSO đã hết hiệu lực 5 năm theo quy định"; 28/03/2019
117/TB-ĐKVN Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận - "Đánh giá viên nội bộ Công ty (IA), cán bộ phụ trách quản lý an toàn Công ty (DPA), Cán bộ an ninh công ty (CSO), Sỹ quan an ninh tàu biển (SSO), cập nhật cho Cán bộ an ninh Công ty (CSO), Cập nhật sỹ quan an ninh tàu biển (SSO) đã hoặc sắp hết hạn 5 năm hiệu lực của GCN theo quy định 17/01/2019