Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
24CDNX/0028 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long ; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: STYLO 160 CBS; Mã Kiểu Loại: --- ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,896 lít/100km 03/07/2024
24CDNX/0027 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long ; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: STYLO 160 ABS; Mã Kiểu Loại: --- ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,849 lít/100km 03/07/2024
24CDRX/0030 Doanh nghiệp SXLR: Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu Việt Nam(VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 50 – SE4; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,53l/100km. 17/06/2024
24CDNX/0026 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỨC; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE 110i; Mã Kiểu Loại: AFS110MCF 3TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,398 l/100km. 17/06/2024
24CDNX/0025 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu LAM DO; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY PERSTIGE; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,760 l/100km. 17/06/2024
24CDNX/0024 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu LAM DO; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: PCX 160 ABS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,195 l/100km. 17/06/2024
24CDNX/0023 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu LAM DO; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,341 l/100km. 17/06/2024
24CDRX/0029 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN HYOSUNG VIỆT NAM; Nhãn hiệu: HYOSUNG; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: HSV1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,302 l/100km. 17/06/2024
24CDRX/0028 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN HYOSUNG VIỆT NAM; Nhãn hiệu: HYOSUNG; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: SP; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,317 l/100km. 17/06/2024
24CDRX/0027 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: AIR BLADE; Mã Kiểu Loại: JK140 AIR BLADE ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,14 l/100km. 17/06/2024
24CDRX/0026 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: AIR BLADE; Mã Kiểu Loại: KF530 AIR BLADE ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,19 l/100km. 17/06/2024
24CDNX/0022 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam; Nhãn hiệu: KAWASAKI; Tên thương mại: Ninja ZX-4R ABS; Mã Kiểu Loại: ZX400P; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,7 l/100km. 12/06/2024
24CDRX/0025 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam; Nhãn hiệu: KYMCO; Tên thương mại: /; Mã Kiểu Loại: LIKE 50 KA10ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai:2,18 L/100km 12/06/2024
24CDRX/0024 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: MOTOR THAI; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: CKD; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,12 l/100km. 08/06/2024
24CDRX/0022 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phẩn Hyosung Việt Nam; Nhãn hiệu: HYOSUNG; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: SW; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,002 l/100km. 08/06/2024
24CDRX/0021 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: LEXI-BVY1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,19 l/100km. 08/06/2024
24CDRX/0020 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Vespa GTV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,48 l/100km. 24/05/2024
24CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Vespa Sprint 150 cc; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,58 l/100km. 24/05/2024
24CDRX/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Vespa Primavera 125 cc; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,40 l/100km. 24/05/2024
24CDRX/0017 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Vespa Sprint 125 cc; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,40 l/100km. 24/05/2024
24CDNX/0021 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: FASCINO S 125Fi HYBRID; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,026 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0020 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh SángXenon Solar Light; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: FASCINO 125Fi HYBRID; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,911 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0019 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Super Cub C125; Mã Kiểu Loại: 8BJ-JA58; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,388 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0018 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Super Cub 110; Mã Kiểu Loại: 8BJ-JA59; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,504 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0017 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Super Cub 50; Mã Kiểu Loại: 2BH-AA09; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,434 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0016 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: DIO 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,605 l/100km 15/05/2024
24CDNX/0015 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Ánh Sáng Xenon Solar Light; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: DIO 125 Repsol Edition; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,605 l/100km 15/05/2024
24CDRX/0016 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam; Nhãn hiệu: KYMCO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: CANDY HERMOSA; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,04L/100km 15/05/2024
24CDRX/0015 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY TNHH TM NAM ANH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Classic VVIP II; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,1 l/100km. 08/04/2024
24CDRX/0014 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY TNHH TM NAM ANH; Nhãn hiệu: VERA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: VERAS1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,14 l/100km. 08/04/2024