Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
23CDNX/0293 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX&LR Ô tô du lịch Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: M 1000 R; Mã Kiểu Loại: 0E81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,785 l/100km. 29/12/2023
23CDNX/0292 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX&LR Ô tô du lịch Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: M 1000 RR; Mã Kiểu Loại: 0E71; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 8,337 l/100km. 29/12/2023
23CDRX/0062 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN HYOSUNG VIỆT NAM; Nhãn hiệu: HYOSUNG; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: HSV3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,502 l/100km. 29/12/2023
23CDRX/0061 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: Vespa GTS 150 ABS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,30 l/100km. 26/12/2023
23CDNX/0291 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: VESPA 946; Mã Kiểu Loại: MD7B/2/00; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,64 l/100km. 26/12/2023
23CDRX/0060 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Việt Nam Suzuki; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: FU150FI RAIDER; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,71 l/100km. 26/12/2023
23CDNX/0290 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Vario125; Mã Kiểu Loại: ACB125CBTR-II V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,16 l/100km. 26/12/2023
23CDRX/0059 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SH MODE; Mã Kiểu Loại: JK190 SH MODE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,12 l/100km. 26/12/2023
23CDRX/0058 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SH MODE; Mã Kiểu Loại: JK191 SH MODE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,12 l/100km. 26/12/2023
23CDRX/0057 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WINNERX; Mã Kiểu Loại: KC442 WINNERX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,98 l/100km. 26/12/2023
23CDRX/0056 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WINNERX; Mã Kiểu Loại: KC443 WINNERX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,98 l/100km. 26/12/2023
23CDNX/0289 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T120 BLACK DGR LIMITED EDITION; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,4 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0288 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET TRIPLE R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,39 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0287 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: TIGER 900 RALLY ARAGON EDITION; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,2 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0286 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: TIGER 900 GT ARAGON EDITION; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,2 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0285 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET TRIPLE MOTO2 TM EDITION; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,39 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0284 SỐ KÝ HIỆU: 23CDNX/0283 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: CVO STREED GLIDE; Mã Kiểu Loại: FLHXSE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,0 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0283 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: FAT BOB 114; Mã Kiểu Loại: FXFBS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,159 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0282 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: CVO ROAD GLIDE LTD ANNIVERSARY; Mã Kiểu Loại: FLTRKSAEANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,3 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0281 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: STREET GLIDE ANNIVERSARY ; Mã Kiểu Loại: FLHXSANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,597 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0280 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: NIGHTSER SPECIAL ; Mã Kiểu Loại: RH975S; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,147 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0279 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: HERITAGE CLASSIC ANNIVERSARY; Mã Kiểu Loại: FLHCSANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,839 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0278 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: FAT BOY ANNIVERSARY; Mã Kiểu Loại: FLFBSANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,757 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0277 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: BREAKOUT; Mã Kiểu Loại: FXBR; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,409 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0276 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: SOFTAIL STANDARD; Mã Kiểu Loại: FLST; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,816 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0275 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: ULTRA LIMITED ANNIVERSARY; Mã Kiểu Loại: FLHTKANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 8,332 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0274 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: ROAD GLIDE ANNIVERSARY; Mã Kiểu Loại: FLTRXSANV; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,716 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0273 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: SPORT GLIDE; Mã Kiểu Loại: FLSB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,432 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0272 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: STREET BOB 114; Mã Kiểu Loại: FXBBS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,359 l/100km. 08/11/2023
23CDNX/0271 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: FAT BOY 114; Mã Kiểu Loại: FLFBS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,486 l/100km. 08/11/2023