Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
20CDNX/0089 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM mô tô Thanh Quân; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: FORZA 300; Mã Kiểu Loại: NSS300A ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,611 Lít/100km 06/03/2020
20CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH MTV xe điện ĐK Việt Nhật; Nhãn hiệu: DK ; Tên thương mại : --- ; Mã kiểu loại: ROMA SE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,865 l/100km 06/03/2020
20CDNX/0088 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,109 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0087 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0086 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0085 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0084 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,528 Lít/100km 27/02/2020
20CDRX/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : CUB 50K ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,03 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0017 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : 50RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 0,97 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0016 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại : BOSSCITY ; Mã kiểu loại xe : BOSSCITY số loại : 50RS ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,05 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0083 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R3; Mã kiểu loại: YZF320-A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,62 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0082 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MT-15; Mã kiểu loại: MTN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,09 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0081 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã kiểu loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,02 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0080 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam SUZUKI; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: INTRUDER ABS ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0079 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,861 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0078 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0077 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0076 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0075 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,935 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0074 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4BM/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,069 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0073 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: CLICK150I; Mã Kiểu Loại: ACB150CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,198 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0072 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: CLICK 125I; Mã Kiểu Loại: ACB125CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,033 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0071 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Sang Huy Hoàng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,435 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0070 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,312 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0069 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,168 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0068 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,396 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0067 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,311 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0066 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã Kiểu Loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,969 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0065 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: GENIO; Mã Kiểu Loại: C1M02N42L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,582 l/100km 20/02/2020
20CDNX/0064 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY I; Mã Kiểu Loại: ACG110CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,765 lít/100km 20/02/2020