Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
22CDNX/0095 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: Aprilia; Tên thương mại: Tuareg 660 ; Mã Kiểu Loại:---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,64 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0094 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: Aprilia; Tên thương mại: RSV4 ; Mã Kiểu Loại:---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,72 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0040 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: Aprilia; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: SR GT 200; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,68 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0039 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Justin Bieber x Vespa -419; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,49 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0038 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Justin Bieber x Vespa -519; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,81 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0093 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH WIN BIKES; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 160 ABS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,005 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0092 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH WIN BIKES; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 160 CBS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,036 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0091 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH DV Xuất Nhập Khẩu Tân Lâm Anh; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N36S4 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,245 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0090 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH DV Xuất Nhập Khẩu Tân Lâm Anh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Vario 160ABS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,105 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0089 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH DV Xuất Nhập Khẩu Tân Lâm Anh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Vario 160CBS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,119l/100km 04/07/2022
22CDRX/0037 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại: BOSSCITY; Mã Kiểu Loại: CUB81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,288 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0036 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: LIFAN; Tên thương mại: LIFAN; Mã Kiểu Loại: CUB81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,274 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0035 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại: BOSSCITY; Mã Kiểu Loại: S50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,266 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0034 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: LIFAN; Tên thương mại: LIFAN; Mã Kiểu Loại: S50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,252 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0033 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại: BOSSCITY; Mã Kiểu Loại: W50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,276 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0032 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: LIFAN; Tên thương mại: LIFAN; Mã Kiểu Loại: W50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,309 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0088 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH LAM SƠN PHÁT; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,306 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0087 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH LAM SƠN PHÁT; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,104 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0086 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH LAM SƠN PHÁT; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,224 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0085 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH LAM SƠN PHÁT; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150 Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,448 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0031 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: 50C3H; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,35 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0030 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: PLUS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,25 l/100km 04/07/2022
22CDRX/0029 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhăn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: 130W3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,22 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0084 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX&LR Ô tô cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS Adventure; Mã Kiểu Loại: 0M14; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,781 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0083 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX&LR Ô tô cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS; Mã Kiểu Loại: 0M04; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,243 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0082 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX&LR Ô tô cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: M 1000 RR; Mã Kiểu Loại: 0E71; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 8,348 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0081 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY; Mã Kiểu Loại: F1C02N46S1A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,551 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0080 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY; Mã Kiểu Loại: F1C02N47S1 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,678 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0079 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Bằng Đạt Phát; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 160 CBS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,056 l/100km 04/07/2022
22CDNX/0078 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Bằng Đạt Phát; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 160 ABS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,085 l/100km 04/07/2022