Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
20CDNX/0021 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Yamaha; Tên thương mại VINO; Mã Kiểu Loại: 2BH-AY02; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,842 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0020 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: TACT; Mã Kiểu Loại: 2BH-AF79; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,754 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0019 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: CRF150L; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,444 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0018 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: CB150 VERZA; Mã Kiểu Loại: B5D02M29M3 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,835 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0017 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Scoopy i CLUB 12 ; Mã Kiểu Loại: ACF110CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,934 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0016 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Hùng; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: ZOOMER-X ; Mã Kiểu Loại: ACG110CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,007 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0015 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tân Việt; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Genio; Mã Kiểu Loại: --- ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,676 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0014 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tân Việt; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Sonic 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,323 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0013 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tân Việt; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Scoopy ESP ; Mã Kiểu Loại:---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,036 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0012 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tân Việt; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 125--- ; Mã Kiểu Loại:; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,052 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0011 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Tân Việt; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 150 ; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,324 l/100km 20/01/2020
20CDNX/0010 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH KSM MOTOR; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: XR150LEK; Mã Kiểu Loại: SDH150-20; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,17l/100km 17/01/2020
20CDNX/0009 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15 ; Mã Kiểu Loại: YZF 155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,161 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0008 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150 ; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,755 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0007 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CRF 150L ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,761 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0006 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CB 150R ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,976 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0005 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY ESP ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,004 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0004 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125 ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,158 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0003 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150 ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,346 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0002 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,177 l/100km 17/01/2020
20CDNX/0001 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Lê Long; Nhãn hiệu: HONDA;Tên thương mại: CBR 150R ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,931 l/100km 17/01/2020
20CDRX/0002 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Medley 150 ABS -231; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.30 l/100km 15/01/2020
20CDRX/0001 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Medley 125 ABS - 131; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.34 l/100km 15/01/2020
19CDRX/0106 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH Công thương Đồng Minh; Nhãn hiệu: ALLY; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: DIAMOND; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,90 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0105 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ATTILA; Mã Kiểu Loại: ATTILA – VW2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99l/100km 31/12/2019
19CDRX/0104 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 125; Mã Kiểu Loại: GALAXY 125 - VAM; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70l/100km 31/12/2019
19CDRX/0103 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ANGEL 125; Mã Kiểu Loại: ANGEL 125 - VEB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,84l/100km 31/12/2019
19CDRX/0102 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 110; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 110 - SDK; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,85l/100km 31/12/2019
19CDRX/0101 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: STAR SR 125; Mã Kiểu Loại: STAR SR 125 - VE5; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,81l/100km 31/12/2019
19CDRX/0100 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 50; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 50-SE3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,53l/100km 31/12/2019