Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
20CDNX/0203 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0202 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0201 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO PREMIUM; Mã Kiểu Loại: LNC 125; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,147 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0200 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: LEXI S; Mã Kiểu Loại: GDS125-F; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,332 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0199 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO GRANDE; Mã Kiểu Loại: LNC 125-I; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,204 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0198 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO SPORTY; Mã Kiểu Loại: LNC 125; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,167 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0197 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MXKING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,246 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0196 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã Kiểu Loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,708 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0195 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: XSR; Mã Kiểu Loại: MTM 155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,010 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0194 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CB150 VERZA; Mã Kiểu Loại: B5D02M29M3 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,958 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0193 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,808 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0192 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150R STREETFIRE; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,168 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0191 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,269 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0190 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,482 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0189 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,734 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0188 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B021R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,318 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0187 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH XE MÁY BẢO MINH; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 l/100km 29/10/2020
20CDRX/0046 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: WAVCTHAILANE; Tên thương mại: WAVCTHAILANE; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0186 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại HONYASU; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,427 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0185 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Homda Việt Nam; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: CB150R Exmotion; Mã Kiểu Loại: VBF150NAL V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,79 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0184 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH WIN BIKES; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S3B A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,384 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0183 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH WIN BIKES; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,192 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0182 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 XR; Mã Kiểu Loại: 0E41; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,354 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0181 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 900 XR; Mã Kiểu Loại: 0K21; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,037 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0180 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 900 R; Mã Kiểu Loại: 0K11; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,407 l/100km 29/10/2020
20CDNX/0179 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15(MONTER); Mã Kiểu Loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,02 l/100km 28/10/2020
20CDRX/0045 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH TM Nam Anh; Nhãn hiệu: CREA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,7 l/100km 28/10/2020
20CDRX/0044 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa LX 125 iGet-920; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.48 l/100km 28/10/2020
20CDNX/0178 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH KMS Motor; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SHADOW; Mã Kiểu Loại: SDH150-16; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,3 l/100km 29/09/2020
20CDNX/0177 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: TRACER900; Mã kiểu loại: MTT85G8P; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5.3 l/100km 23/09/2020