Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
1586/QĐ-BGTVT Quyết định công bố danh mục TTHC của Bộ GTVT 06/12/2023
QT-CN-03 Quy trình nội bộ - Quy trình kiểm định và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho công ten nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho tàu biển trong chế tạo, lắp ráp, nhập khẩu, sửa chữa phục hồi, hoán cải 18/10/2021
QT-CN-02 Quy trình nội bộ - Quy trình Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải 18/10/2021
QT-CN-01 Quy trình Nội bộ - Quy trình cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải 18/10/2021
QT-VMTC-MCĐT-NB-01 Quy trình Nội bộ - Quy trình cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP 18/10/2021
2461/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT tại BPMC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại BPMC (theo Quyết định số 1032/QĐ-BGTVT) - Ngày ban hành 29/12/2020 29/12/2020
1813/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cục ĐKVN (Theo Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT, Quyết định 1032/QĐ-BGTVT) - Ngày ban hành 22/12/2020 22/12/2020
1795/QĐ-ĐKVN Quyết định ban hành quy trình điện tử giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại BPMC của ĐKVN (theo Quyết định 1032/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2020) - Ngày ban hành 17/12/2020 17/12/2020
1032/QĐ-BGTVT Quyết định Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại BPMC - Ngày ban hành 26/5/2020 26/05/2020
1194/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại BPMC - Ngày ban hành 20/6/2019 20/06/2019
656/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Cục ĐKVN - Ngày ban hành 13/5/2019 13/05/2019
655/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Cục ĐKVN - Ngày ban hành 13/5/2019 13/05/2019
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - Ngày ban hành 23/4/2018 23/04/2018