Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
1632/ĐKVN-TCCB Thông báo kết quả trúng tuyển thi viên chức năm 2023 08/05/2023
702/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 08/05/2023
12/TB-HĐXTVC Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức (vòng 2) 04/05/2023
Danh sách Phòng thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức 2023 25/04/2023
06/TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 Cục Đăng kiểm Việt Nam 17/04/2023
Danh mục tài liệu tham khảo ôn thi tuyển viên chức năm 2023 của Cục Đăng kiểm VN 14/04/2023
Tuyển dụng viên chức 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 06/03/2023
Thông báo về việc tạm hoãn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 16/01/2023
Tuyển dụng viên chức 2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 30/12/2022
Tuyển dụng công chức 2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 30/12/2022
2134/ĐKVN-TCCB Thông báo kết quả trúng tuyển công chức Cục Đăng kiểm VN 10/06/2021
925/QĐ-ĐKVN Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức 10/06/2021
35/TB-HĐTTCC Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển Công chức Cục Đăng kiểm VN 10/06/2021
30/TB-HĐTTCC Thông báo lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Cục ĐKVN 27/05/2021
31/TB-HĐTTCC Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cục ĐKVN 27/05/2021
25/TB-HĐTCCC Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cục Đăng kiểm Việt Nam 10/05/2021
1564/ĐKVN-TCCB Thông báo kết quả và danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức Cục Đăng kiểm Việt Nam 07/05/2021
635/QĐ-ĐKVN Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 07/05/2021
23/TB-HĐXTVC Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức (vòng 2) 06/05/2021
07/TB-HĐTT Thông báo danh sách thí sinh và lịch thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cục Đăng kiểm Việt Nam 23/04/2021
06/TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam 22/04/2021
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 20/04/2021
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 20/04/2021
Tuyển dụng viên chức 2021 của Cục ĐKVN (bổ sung) 26/03/2021
Tuyển dụng viên chức 2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 15/03/2021
Tuyển dụng công chức 2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 15/03/2021
Đăng kiểm viên tàu biển, phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp 15/10/2020
Đăng kiểm viên và Nhân viên nghiệp vụ 30/06/2020
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng, làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V 01/06/2020
Nhân viên nghiệp vụ 01/06/2020