Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
Đăng kiểm viên tàu biển, phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp 15/10/2020
Đăng kiểm viên và Nhân viên nghiệp vụ 30/06/2020
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng, làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V 01/06/2020
Nhân viên nghiệp vụ 01/06/2020
Tuyển dụng tháng 5/2020 ở các vị trí sau: Kỹ sư Máy tàu, Kỹ sư Vỏ tàu, Kỹ sư Công trình biển, Kỹ sư Đầu máy, toa xe, Kỹ sư Cơ khí ô tô, Kỹ sư Điện tự động hóa, Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Anh)/ Cử nhân báo chí. 25/05/2020
Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ phương tiện thủy nội địa và xe cơ giới 16/04/2020
Chi cục Đăng kiểm số 6 01/04/2020
Đăng kiểm viên xe cơ giới lưu hành và đăng kiểm viên vỏ tàu thủy 27/03/2020
Đăng kiểm viên và nhân viên văn phòng 18/03/2020
Tuyển dụng đăng kiểm viên làm việc tại phòng Tàu sông, Tàu biển, Chất lượng xe cơ giới 18/03/2020
Hành chính - Văn phòng 24/12/2019
Kế toán và Đăng kiểm viên 08/10/2019
Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế và kiểm tra công trình biển 06/09/2019
Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế và kiểm tra công trình biển 10/05/2019
Đăng kiểm viên Tàu biển 12/04/2019
Kế toán viên và đăng kiểm viên Tàu biển 13/04/2018
Nhân viên nghiệp vụ và đăng kiểm viên Tàu biển 14/04/2017
Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế và kiểm tra công trình biển 06/02/2017