THSP/2023/31

Số ký hiệu: THSP/2023/31

Chương trình triệu hồi để định tuyến lại bộ dây điện khung xe trên dòng xe ISUZU QKR sản xuất năm 2021-2023 theo chương trình triệu hồi của Isuzu Motors Limited số CL- 977110-N621.