Cấp chứng chỉ chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe

Số ký hiệu: 2085/ĐKVN-VAQ

Cấp chứng chỉ chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe