Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
19CDRX/0104 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 125; Mã Kiểu Loại: GALAXY 125 - VAM; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70l/100km 31/12/2019
19CDRX/0103 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ANGEL 125; Mã Kiểu Loại: ANGEL 125 - VEB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,84l/100km 31/12/2019
19CDRX/0102 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 110; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 110 - SDK; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,85l/100km 31/12/2019
19CDRX/0101 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: STAR SR 125; Mã Kiểu Loại: STAR SR 125 - VE5; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,81l/100km 31/12/2019
19CDRX/0100 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 50; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 50-SE3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,53l/100km 31/12/2019
19CDRX/0099 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ANGELA 50 ; Mã Kiểu Loại: ANGELA 50 - VC1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,26l/100km 31/12/2019
19CDRX/0098 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 50; Mã Kiểu Loại: GALAXY 50 - VBY; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,29l/100km 31/12/2019
19CDRX/0097 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 50; Mã Kiểu Loại: GALAXY 50 - VBU; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,29l/100km 31/12/2019
19CDRX/0096 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELITE ; Mã Kiểu Loại: ELITE-VV1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,88l/100km 31/12/2019
19CDRX/0095 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: NVX-B646; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,15 l/100 km. 31/12/2019
19CDRX/0094 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: NAMOTOR; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0093 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: CREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.70 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0092 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: DREAMTHAILANNA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.50 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0091 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: YAMALLAV; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0090 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: WAYEINDONA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.50 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0089 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: CUBINDONA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50C; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0088 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: CUBJIPAND; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50C; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0061 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: ROYAL ENFIELD; Tên thương mại: BULLET EFI; Mã Kiểu Loại: BULLET-1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.51 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0060 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: ROYAL ENFIELD; Tên thương mại: BULLET CLASSIC EFI; Mã Kiểu Loại: BULLET-1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.51 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0059 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET TRIPLE RS; Mã Kiểu Loại: HD04; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5.2 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0058 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: CVO ULTRA LIMITED; Mã Kiểu Loại: FLHTKSE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.2 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0057 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: CVO STREET GLIDE; Mã Kiểu Loại: FLHXSE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.2 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0056 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: STREET GLIDE SPECIAL; Mã Kiểu Loại: FLHXS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.559 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0055 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: ROAD KING SPECIAL; Mã Kiểu Loại: FLHRXS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.308 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0054 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: ROAD KING; Mã Kiểu Loại: FLHR; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.577 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0053 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: ROAD GLIDE SPECIAL; Mã Kiểu Loại: FLTRXS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.779 l/100km 31/12/2019
19CDNX/0052 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: ELECTRA GLIDE STANDARD; Mã Kiểu Loại: FLHT; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6.636 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0087 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô, xe máy, xe điện VICTORIA; Nhãn hiệu: VICTORIA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50R; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.44 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0086 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô, xe máy, xe điện VICTORIA; Nhãn hiệu: VICTORIA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50CC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.47 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0085 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô, xe máy, xe điện VICTORIA; Nhãn hiệu: VICTORIA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: A50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.27 l/100km 31/12/2019