Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
THSP/2020/15 Thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách cho các xe Mitsubishi Pajero & Mitsubishi I-Miev nhập khẩu bị ảnh hưởng. 25/05/2020
Tuyển dụng tháng 5/2020 ở các vị trí sau: Kỹ sư Máy tàu, Kỹ sư Vỏ tàu, Kỹ sư Công trình biển, Kỹ sư Đầu máy, toa xe, Kỹ sư Cơ khí ô tô, Kỹ sư Điện tự động hóa, Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Anh)/ Cử nhân báo chí. 25/05/2020
THSP/2020/14 Kiểm tra và thay thế cửa sổ trời và/hoặc bộ căng dây đai tự động của động cơ cho các xe bị ảnh hưởng 23/05/2020
034TI/20TB Thông báo số 4204/Add.16 (Circular Letter No. 4204/Add.16) ngày 06/5/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn liên quan đến COVID-19 để đảm bảo giao tiếp an toàn giữa người của tàu và người trên bờ 12/05/2020
033TI/20TB Hướng dẫn PSCircular 97 ngày 08/5/2020 của Tổ chức Paris MoU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Tây Âu - Bắc Đai Tây Dương) về “Hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng liên quan đến COVID-19 (Sửa đổi 2)” 09/05/2020
032TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 30/4/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/05/2020
20CDNX/0131 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: PEUGEOT; Tên thương mại: SPEED FIGHT; Mã Kiểu Loại: F2AGJC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,765 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0130 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: PEUGEOT; Tên thương mại: DJANGO; Mã Kiểu Loại: M2AAKB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,564 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0129 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Linh Kiện Nhựa THACO; Nhãn hiệu: PEUGEOT; Tên thương mại: DJANGO ; Mã Kiểu Loại: M2AAKB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,844 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0128 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R NINE SCRAMBLER; Mã Kiểu Loại: 0J31; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,923 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0127 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 RR; Mã Kiểu Loại: 0E21; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,209 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0126 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS ADV; Mã Kiểu Loại: 0J54; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,57 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0125 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS; Mã Kiểu Loại: 0J94; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,489 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0124 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 850 GS; Mã Kiểu Loại: 0B09; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,745 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0123 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: C400GT; Mã Kiểu Loại: 0C06; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,981 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0122 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: C400X; Mã Kiểu Loại: 0C09; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,948 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0121 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: K 1600 B America; Mã Kiểu Loại: 0F51; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,001 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0120 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 XR; Mã Kiểu Loại: 0D33; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 8,155 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0119 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R NineT; Mã Kiểu Loại: 0J01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,788 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0118 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: K 1600 B; Mã Kiểu Loại: 0F51; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,558 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0117 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R NineT Urban G/S; Mã Kiểu Loại: 0J41; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,276 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0116 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R NineT Pure; Mã Kiểu Loại: 0J11; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,976 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0115 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R NineT Racer; Mã Kiểu Loại: 0J21; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,091 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0114 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 R; Mã Kiểu Loại: 0D82; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,983 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0113 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 800 GS; Mã Kiểu Loại: 0B37; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,355 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0112 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 700 GS; Mã Kiểu Loại: 0B31; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,758 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0111 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: F 700 GS; Mã Kiểu Loại: 0B36; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,031 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0110 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1200 GS; Mã Kiểu Loại: 0A31; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,407 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0109 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1200 GS ADV; Mã Kiểu Loại: 0A32; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,594 l/100km 04/05/2020
20CDNX/0108 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 RR; Mã Kiểu Loại: 0D80; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 8,009 l/100km 04/05/2020