Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
014TI/12TB Trang bị Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng (SEEMP) cho tàu biển 24/04/2012
013TI/12TB Kiểm soát sự phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của tàu chở hàng lỏng theo Quy định 15, Phụ lục VI của Công ước MARPOL - các cảng áp dụng của Hà Lan và Hàn Quốc 22/04/2012
THSP/2012/05 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi sản phẩm BMW Series 5 và Series 6 20/04/2012
012TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 31 tháng 03 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/03/2012
THSP/2012/04 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi khắc phục các lỗi kỹ thuật trên sản phẩm PORSCHE CAYENNE 30/03/2012
011TI/12TB Khiếm khuyết do nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (PSCO) chỉ ra liên quan đến thiết bị chỉ báo hàm lượng dầu (Oil Content Meters - OCM) của thiết bị lọc nước lẫn dầu 15 phần triệu (15 ppm Bilge Separator) 13/03/2012
010TI/12TB Bảo dưỡng một số trang thiết bị an toàn và thông thông tin liên lạc theo quy định của Công ước SOLAS 74 05/03/2012
THSP/2012/03 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi để kiểm tra, thay thế trục lái trung gian của hệ thống lái một số loại xe MITSUBISHI 28/02/2012
THSP/2012/02 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi để kiểm tra thay thế hộp số tự động của các xe TOYOTA CAMRY ACV40L-JEAEKU, COROLLA ZRE143L-GEXVKH, COROLLA ZRE142L-GEXGKH 30 và VIOS NCP93L-BEPGKU 16/02/2012
009TI/12TB Thông tư DSC.1/Circ.66 ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Tiểu ban Hàng nguy hiểm, hàng rắn và container (DSC) về vận chuyển quặng sắt tinh có thể hóa lỏng 16/02/2012
008TI/12TB Thông báo hàng hải số 07/2012 của Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) về Hướng dẫn liên quan đến Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) cho tàu ghé vào cảng của Australia 01/02/2012
007TI/12TB Nghị quyết A.1049(27) của IMO - “Bộ luật quốc tế về chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu năm 2011(Bộ luật ESP 2011)” 31/01/2012
006TI/12TB Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận quốc tế về hệ thống chống hà của tàu (IAFS) cho các tàu mang cờ quốc tịch Mông Cổ. 22/01/2012
005TI/12TB Bố trí dùng cho hoa tiêu lên, xuống tàu theo Quy định V/23 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết A.308(88). 19/01/2012
004TI/12TB Nghị quyết A.1045(27) của IMO về “Bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên, xuống tàu”; Nghị quyết A.1048(27) về “Luật Thực hành an toàn đối với tàu vận chuyển hàng gỗ trên boong năm 2011 (2011 TDC Code)”; và Nghị quyết A.1050(27) về “Khuyến nghị sửa đổi đối với việc đi vào các không gian kín của tàu” 17/01/2012
THSP/2012/01 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi khắc phục các lỗi kỹ thuật trên sản phẩm DAEWOO FX120 16/01/2012
003TI/12TB Nghị quyết A.1052(27) của IMO về Quy trình kiểm tra của Chính quyền cảng năm 2011 16/01/2012
002TI/12TB Nghị quyết A.1053(27) của IMO về Hướng dẫn kiểm tra theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2011. 11/01/2012
001TI/12TB Quy định về thời gian nghỉ của thuyền viên theo Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2012. 04/01/2012
PSC/2011 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2011 31/12/2011
THSP/2011/02 Thông tin về đợt triệu hồi để kiểm tra, thay thế két làm mát dầu động cơ xe FORD TRANSIT JX6582T-M3 26/12/2011
049TI/11TB Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2012. 26/12/2011
050TI/11TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2011 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồn cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 26/12/2011
048TI/11TB Quy định về kiểm soát ô nhiễm của Trung Quốc: Hợp đồng với tổ chức ứng phó sự cố tràn chất gây ô nhiễm từ tàu. 21/12/2011
047TI/11TB Yêu cầu thử hàng năm bắt buộc Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS. 03/12/2011
046TI/11TB Kiểm soát dầu nhiên liệu tàu biển tại Califonia, Hoa Kỳ, theo Thông báo Hàng hải 2011-2 của Cơ quan Tài nguyên không khí Califonia 30/11/2011
045TI/11TB Quy định của Phụ lục VI, Công ước MARPOL, về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 27/11/2011
THSP/2011/01 Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi để kiểm tra thay thế puli trục khuỷu cho xe Toyota Camry 3.0 16/11/2011
044TI/11TB Áp dụng yêu cầu mới về trang bị dụng cụ đo ôxy xách tay cho tàu chở hàng lỏng theo Quy định II-2/4.5.7.1 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87). 12/11/2011
043TI/11TB Áp dụng Quy định III/31 của Công ước SOLAS 74, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), về trang bị phao bè cứu sinh cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế. 11/11/2011