Thủ tướng: Phối hợp giải quyết “đến nơi, đến chốn” các vướng mắc về GTVT

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm hoạt động bình thường, an toàn các loại hình GTVT; phối hợp xử lý, giải quyết “đến nơi, đến chốn” các vướng mắc GTVT.

GIỚI THIỆU VỀ ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

​​Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vietnam Register - VR) là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng kiểm.