• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

​​

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu 40/2013/QH13 Ngày ban hành 22/11/2013
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...