• Hiệu lực: Đã hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/06/2005
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2017

​​

​​

  • Hiệu lực: Đã hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/06/2005
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2017
Bộ Luật Hàng hải
Số ký hiệu 40/2005/QH11 Ngày ban hành 14/06/2005
Loại văn bản Bộ luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày có hiệu lực 01/01/2006
Tình trạng hiệu lực Đã hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/07/2017