• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2006
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2006
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu 68/2006/QH11 Ngày ban hành 29/06/2006
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày có hiệu lực 01/01/2007
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...