• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2011

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2011
Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
Số ký hiệu 33/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 19/04/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 02/06/2011
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...