• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số ký hiệu 24/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 27/02/2015
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...