• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2008
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2009
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2008
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2009
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số ký hiệu 132/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 31/12/2008
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 15/01/2009
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...