• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí
Số ký hiệu 95/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 16/10/2015
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 01/12/2015
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...