• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/01/2002
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2002
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/01/2002
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2002
Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
Số ký hiệu 03/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 07/01/2002
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày có hiệu lực 22/01/2002
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...