• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
Số ký hiệu 84/2010/QĐ-TTg Ngày ban hành 15/12/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 15/02/2011
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...