• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2008
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2008
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
Số ký hiệu 10/2008/QH12 Ngày ban hành 03/06/2008
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...