• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016

​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ
Số ký hiệu 11/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 02/06/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 28/11/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...