• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
Số ký hiệu 111/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 20/11/2014
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 05/01/2015
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...