• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động và cố định trên biển
Số ký hiệu 55/2012/TT-BGTVT Ngày ban hành 26/12/2012
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải và nhập khẩu công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...