• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2014
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi
Số ký hiệu 06/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 07/04/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải và nhập khẩu công trình biển, Kiểm tra công trình biển trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 28/05/2014
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...