• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2017

​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ
Số ký hiệu 08/2017/TT-BGTVT Ngày ban hành 14/03/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 01/09/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...