• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
Số ký hiệu 10/2017/TT-BGTVT Ngày ban hành 04/04/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 28/10/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...