• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
Số ký hiệu 95/2015/QH13 Ngày ban hành 25/11/2015
Loại văn bản Bộ luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Đánh giá, công nhận cơ sở, Công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển, Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn tàu biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...