• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2015

43_2015_TT-BGTVT.pdf

​​Cac linh vuc hoat dong của VR.docx​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2015
Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.
Số ký hiệu 43/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 20/08/2015
Loại văn bản Lĩnh vực / Loại hình công việc Đánh giá Hệ thống quản lý lao động hàng hải (MLC 2006), Thẩm định Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...