• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 28/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 28/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Thông tư Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 25/2017/TT-BGTVT Ngày ban hành 28/07/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 15/09/2017
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...