• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Số ký hiệu 05/2017/TT-BGTVT Ngày ban hành 21/02/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...