• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/04/2009
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2009
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/04/2009
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2009
Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia
Số ký hiệu 970/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 15/04/2009
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 15/06/2009
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...