• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/06/2000
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/06/2000
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí đuợc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7năm 1993.
Số ký hiệu 19/2000/QH10 Ngày ban hành 09/06/2000
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...