• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu 79/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 31/07/2014
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 15/09/2014
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...