• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 14/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2016

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 14/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2016
Phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu 2185/QĐ-TTg Ngày ban hành 14/11/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Vương Đình Huệ
Ngày có hiệu lực 14/11/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...