• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/12/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

​Hướng dẫn về công tác xây dựng, thẩm định và quản lý thiết kế mẫu định hình phương tiện thủy nội địa; sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu định hình đã được công nhận5237_DKVN_TS_2019.pdfQD_1605_QD_DKVN_2019.pdf

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/12/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Hướng dẫn về công tác xây dựng, thẩm định và quản lý thiết kế mẫu định hình phương tiện thủy nội địa; sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu định hình đã được công nhận
Số ký hiệu 5237/ĐKVN-TS Ngày ban hành 17/12/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa
Cơ quan ban hành/ Người ký Cục đăng kiểm Việt Nam
Trần Kỳ Hình
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...