• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2020
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2020
Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Số ký hiệu 17/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 05/02/2020
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Ngày có hiệu lực 22/03/2020
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...