• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2020

​Quyết định: 1303_QD_BGTVT_2020 (Quy dinh chuc nang, nhiem vu Chi cuc).pdfQuy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Số ký hiệu 1303/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 06/07/2020
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Phương tiện thủy nội địa, Sản phẩm công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Nguyễn Văn Thể
Ngày có hiệu lực 06/07/2020
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...