• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2022
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2023
  • Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2022
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2023
Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệpchuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viênchức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Số ký hiệu 36/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Nguyễn Xuân Sang
Ngày có hiệu lực 01/03/2023
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...