• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
Số ký hiệu 20/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 20/07/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 01/10/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...