• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 25/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016

​​

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 25/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016
Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Số ký hiệu 21/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 25/08/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Ngày có hiệu lực 15/10/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...