• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 15/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2011
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 15/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2011
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Số ký hiệu 31/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 15/04/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 30/05/2011
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...