• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

​​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Số ký hiệu 44/2012/TT-BGTVT Ngày ban hành 23/10/2012
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe bốn bánh, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm xe bốn bánh chờ người, Thử nghiệm xe bốn bánh chở hàng, Thử nghiệm linh kiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn máy điện, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...