• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Số ký hiệu 89/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 31/12/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế PTCGĐB, Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu, Thử nghiệm xe máy chuyên dùng, Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng cải tạo, Kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, Kiểm tra xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng, Kiểm tra chứng nhận điều kiện kinh doanh hoạt động kiểm định xe cơ giới
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...