• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Số ký hiệu 55/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 20/10/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 15/12/2014
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...