• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 21/04/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2010

​​

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 21/04/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2010
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”
Số ký hiệu 12/2010/TT-BGTVT Ngày ban hành 21/04/2010
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 21/10/2010
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...