• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 31/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 61/2013/TT-BGTVT Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 17/02/2014
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...