• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 27/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2014
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 27/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
Số ký hiệu 18/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 27/05/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 08/08/2014
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...