• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 19/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2011
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 19/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 32/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 19/04/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 03/06/2011
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...