• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 30/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 30/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển"
Số ký hiệu 28/2012/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/07/2012
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/02/2013
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...