• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 02/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 02/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển
Số ký hiệu 06/2013/TT-BGTVT Ngày ban hành 02/05/2013
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/11/2013
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...